Hotline: 0343.579.966

Tổ Yến Thô

Giá: 7.200.000đ

Hồng Yến Thô

Giá: 7.100.000đ

TỔ YẾN THÔ ĐẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CICI – THƯỢNG ĐỈNH YẾN