Hotline: 0399086568

Thanh Toán

Phương Thức Thanh Toán

01 30-01-2020 Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển tiền tới tài khoản của chúng tôi, hãy chọn tài khoản ngân hàng mà quý khách có thể chuyển nhanh nhất và tránh mất phí chuyển khoản nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN CICI – THƯỢNG ĐỈNH YẾN