Hotline: 0326698778

Sản phẩm đặc trưng

Elip
sản phẩm
Set Trung Thu
Set Trung Thu
Set Trung Thu

fdsdsaaaaaaaaaaa

Yến Chưng Sẵn
Yến Chưng Sẵn
Yến Chưng Sẵn

fdsdsaaaaaaaaaaa

Yến Chưng Tươi
Yến Chưng Tươi
Yến Chưng Tươi

fdsdsaaaaaaaaaaa

Tổ Yến Tinh Chế
Tổ Yến Tinh Chế
Tổ Yến Tinh Chế

fdsdsaaaaaaaaaaa

Sản phẩm

Giá: Liên hệ

Yến chưng khang phục

Giá: 2.980.000đ

Vạn Thế Vương Giả 3

Giá: 4.700.000đ

Vạn Thế Vương Giả 1

Giá: 3.589.000đ

Vạn Thế Vương Giả 2

Giá: 252.000đ

Yến Chưng Long Thai 3

Giá: 252.000đ

Yến Chưng Long Thai 2

Giá: 252.000đ

Yến Chưng Long Thai 1

Giá: 2.499.000đ

Tổ Yến Thô Nha Trang 4

Giá: 2.799.000đ

Tổ Yến Thô Nha Trang 3

Giá: 1.900.000đ

Tổ Yến Tinh Chế Vip 2

Giá: 5.200.000đ

Yến Rút Lông Thường

Giá: 450.000đ

Sâm Hoa Kỳ Loại 1

Giá: 550.000đ

Saffron Tây Tạng Vip

Giá: 7.100.000đ

TỔ YẾN THÔ ĐẢO

Giá: 2.150.000đ

Tổ Yến Tinh Chế Vip 1

    CÔNG TY CỔ PHẦN CICI – THƯỢNG ĐỈNH YẾN