Hotline: 0343.579.966

Sản phẩm đặc trưng

Elip
sản phẩm
Tổ Yến Thô
Tổ Yến Thô
Tổ Yến Thô

fdsdsaaaaaaaaaaa

Yến Chưng Tươi
Yến Chưng Tươi
Yến Chưng Tươi

fdsdsaaaaaaaaaaa

Tổ Yến Tinh Chế
Tổ Yến Tinh Chế
Tổ Yến Tinh Chế

fdsdsaaaaaaaaaaa

Soup Vi Cá
Soup Vi Cá
Soup Vi Cá

fdsdsaaaaaaaaaaa

Món Ăn Từ Yến
Món Ăn Từ Yến
Món Ăn Từ Yến

fdsdsaaaaaaaaaaa

Sản phẩm

Giá: 1.300.000đ

Tổ Yến Thô Nha Trang 4

Giá: 1.450.000đ

Tổ Yến Thô Nha Trang 3

Giá: Liên hệ

Hắc Hoa Yến

Giá: Liên hệ

Hồng Hoa Yến

Giá: Liên hệ

Hoàng Hoa Yến

Giá: 120.000đ

Yến Chưng Long Nhãn

Giá: 3.500.000đ

Tổ Yến Tinh Chế Vip 2

Giá: 5.200.000đ

Yến Rút Lông Thường

Giá: 12.050.000đ

Huyết Yến Tinh Chế

Giá: 140.000đ

Yến Chưng Saffron

Giá: 220.000đ

Yến Chưng Bát Tiên

Giá: 220.000đ

Yến Chưng Mẫu Tử

Giá: 290.000đ

Yến Chưng Ngũ Sắc

Giá: 220.000đ

Yến Chưng Ngọc Nữ

Giá: 220.000đ

Yến Chưng Kim Bài

Giá: 220.000đ

Yến Chưng Quý Phi

Giá: 220.000đ

Yến Chưng Thanh Can

Giá: 300.000đ

Yến Chưng Hoàng Gia

Giá: 230.000đ

Yến Chưng Cung Đình

Giá: 230.000đ

Yến Chưng Tâm An

Giá: 350.000đ

Sâm Hoa Kỳ Loại 2

Giá: 450.000đ

Sâm Hoa Kỳ Loại 1

Giá: 300.000đ

Saffron Tây Tạng

Giá: 550.000đ

Saffron Tây Tạng Vip

Giá: 559.000đ

Soup Vi Cá - Bào Ngư

Giá: 360.000đ

Soup Vi Cá

Giá: 70.000đ

Nước Yến Sào

Giá: 120.000đ

Yến Chưng Ngưu Nhữ

Giá: 3.550.000đ

Hồng Yến Tinh Chế

Giá: 3.650.000đ

Hồng Yến Thô

Giá: 3.600.000đ

TỔ YẾN THÔ ĐẢO

Giá: 2.150.000đ

Tổ Yến Tinh Chế Vip 1

    CÔNG TY CỔ PHẦN CICI – THƯỢNG ĐỈNH YẾN