Chính Sách Thẻ Thành Viên

Nội dung bài viết

I. QUYỀN LỢI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG:

1. Thẻ Thành viên:

 • Áp dụng Code Voucher ưu đãi trị giá 10% tổng giá trị đơn hàng
 • Tặng Code Voucher Sinh nhật: Sử dụng trong Tháng Sinh nhật

 2. Thẻ VIP:

 • Tích điểm để nâng hạng mức thẻ và nhận Voucher quà tặng khi đủ điểm lên hạng (đối với loại thẻ tích điểm) hoặc áp dụng giảm trừ trực tiếp 10% trên hóa đơn mua hàng (đối với loại thẻ không tích điểm).
 • Tặng Code Voucher Sinh nhật: Sử dụng trong Tháng Sinh nhật

 3. Thẻ V.VIP:

 • Áp dụng giảm 15% trừ trực tiếp trên hóa đơn mua hàng.
 • Tặng Code Voucher Sinh nhật: Sử dụng trong Tháng Sinh nhật

II, ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ THẺ:

1. Thẻ thành viên:

 • Bắt buộc phát sinh đơn hàng trong 03 tháng liên tiếp.
 • Trong trường hợp 06 tháng liên tiếp không có đơn hàng phát sinh, số điểm trong thẻ tự động chuyển về 0 điểm (Không điểm), account thẻ tự động bị HUỶ.

2. Thẻ VIP:

 • Bắt buộc phát sinh đơn hàng trong 04 tháng liên tiếp.
 • Trong trường hợp trong 04 tháng liên tiếp không có đơn hàng phát sinh, Thẻ tự động chuyển về hạng Thẻ Thành viên.
 • Trong trường hợp 06 tháng liên tiếp không có đơn hàng phát sinh, số điểm trong Thẻ tự động chuyển về 0 điểm (Không điểm).
 • Trong trường hợp 12 tháng liên tiếp không có đơn hàng phát sinh, account Thẻ tự động bị HUỶ.

3. Thẻ V.VIP:

 • Bắt buộc phát sinh đơn hàng trong 03 tháng liên tiếp.
 • Trong trường hợp trong 03 tháng liên tiếp không có đơn hàng phát sinh, thẻ tự động chuyển về hạng Thẻ VIP.
 • Trong trường hợp 06 tháng liên tiếp không có đơn hàng phát sinh, số điểm trong thẻ tự động chuyển về 0 điểm (Không điểm).
 • Trong trường hợp 12 tháng liên tiếp không có đơn hàng phát sinh, account thẻ tự động bị HUỶ.

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số Hotline của CiCi Thượng Đỉnh Yến0927198668

Tin tức khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CICI – THƯỢNG ĐỈNH YẾN