Chính Sách Thẻ Trả Trước

Nội dung bài viết

I. Quy định về các loại thẻ và thanh toán:

     1. Các loại thẻ:

STT

Loại Thẻ

1

Thẻ 11 hũ (Mua 10 tặng 1)

2

Thẻ 23 hũ (Mua 20 tặng 3)

3

Thẻ 35 hũ (Mua 30 tặng 5)

4

Thẻ 48 hũ (Mua 40 tặng 8)

5

Thẻ 62 hũ (Mua 50 tặng 12)

      2. Quy định về các điều kiện thanh toán:

 • Khách hàng thanh toán 01 lần = 100% giá trị theo từng loại thẻ nêu trên. Giá của từng loại thẻ không bao gồm phí ship hàng.
 • Tích điểm theo từng lần giao hàng.
 • Phí ship hàng được tính theo từng lần ship.

Trong trường hợp khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng sản phẩm Yến Chưng theo gói thẻ đã thanh toán, và cũng không muốn sử dụng sang sản phẩm nào khác, giá trị còn lại của Thẻ đã thanh toán không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

 1. Quy định về thời hạn thẻ:

Thẻ trả trước có thời hạn sử dụng tuỳ theo loại thẻ Khách hàng mua:

Các loại thẻ

Thời hạn sử dụng Thẻ

Thẻ 11 hũ

1,5 tháng

Thẻ 23 hũ

03 tháng

Thẻ 35 hũ

03 tháng

Thẻ 48 hũ

06 tháng

Thẻ 62 hũ

08 tháng

Vượt quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn ghi trên Thẻ, nếu khách hàng không nhận số sản phẩm tiếp theo hoặc không quy đổi sang sản phẩm khác, Thẻ sẽ tự động bị hủy bỏ.

II. Các quy định về đổi, trả, chuyển nhượng, mất thẻ:

 1. Quy định đổi trả:
 • Thẻ đã được xuất ra không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Khách hàng có thể nâng cấp Hạn mức của Thẻ bất cứ khi nào có nhu cầu.
 1. Quy định chuyển nhượng thẻ:
 • Khách hàng có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng Thẻ trả trước & cần báo trước với CICI Thượng Đỉnh Yến về thông tin của người được chuyển nhượng (Số Điện thoại, Địa chỉ, CMTND của người được chuyển nhượng).
 • CICI Thượng Đỉnh Yến có quyền từ chối thanh toán Thẻ trong trường hợp Thẻ được chuyển nhượng nhưng không được báo trước cho CICI Thượng Đỉnh Yến để thay đổi thông tin của người sở hữu Thẻ.
 1. Quy định khi mất thẻ:
 • Trong trường hợp Khách hàng mất Thẻ, cần báo ngay với CICI Thượng Đỉnh Yến để khoá thông tin Thanh toán trên Thẻ.
 • Trong trường hợp Khách hàng mất Thẻ, CICI Thượng Đỉnh Yến không có trách nhiệm bồi hoàn giá trị bị mất trong Thẻ nếu không nhận được thông báo để khoá thông tin Thanh toán trên Thẻ từ Khách hàng.

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số Hotline của CiCi Thượng Đỉnh Yến: 0927198668

 

Tin tức khác

CÔNG TY CỔ PHẦN CICI – THƯỢNG ĐỈNH YẾN