Hotline: 0343.579.966

Chính Sách

Chính Sách Tặng Quà Sinh Nhật

01 28-03-2020 Chính Sách Tặng Quà Sinh Nhật

Chính Sách Nhượng Quyền Thương Hiệu

02 02-03-2020 Miễn 100% phí nhượng quyền thương hiệu trong 03 năm đầu tiên.

Chính Sách Thẻ Trả Trước

03 09-11-2019 Chương trình thẻ trả trước với những quyền lợi và mức ưu đãi  dành cho mỗi khách hàng khi thực hiện giao dịch tại CiCi Thượng Đỉnh Yến sẽ nhận được một số ưu đãi đặc biệt tại công ty

Chính Sách Thẻ Thành Viên

04 09-11-2019 Chương trình bao gồm 3 loại thẻ | Thẻ thành viên | Thẻ VIP và Thẻ VVIP, với những quyền lợi và mức ưu đãi khác nhau. Mỗi khi quý khách thực hiện giao dịch tại CiCi Thượng Đỉnh Yến sẽ nhận được một số điểm thưởng...

CÔNG TY CỔ PHẦN CICI – THƯỢNG ĐỈNH YẾN