Hotline: 0343.579.966

Nhân Sâm Hoa Kỳ

Giá: 350.000đ

Sâm Hoa Kỳ Loại 2

Giá: 450.000đ

Sâm Hoa Kỳ Loại 1


CÔNG TY CỔ PHẦN CICI – THƯỢNG ĐỈNH YẾN